Politica de confidentialitate

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C MG TRADE ASIGURARI SRL va informeaza dupa cum urmeaza:

Mai jos va comunicam detaliat ce categorii de date cu caracter personal prelucram, scopul prelucrarii, ce alti destinatari pot avea datele dumneavoastra precum si drepturile pe care le aveti asupra datelor.

1. Categorii de date personale prelucrate de MG TRADE ASIGURARI

1.1 MG TRADE ASIGURARI solicita si prelucreaza doar date strict necesare pentru calcularea, emiterea, plata, livrarea si administrarea contractelor de asigurare, in functie de tipul acestora (RCA, CASCO, locuinta, de calatorie, raspunderi profesionale, etc). De asemenea, aceste date se colecteaza direct de la dumneavoastra astfel ca aveti control direct asupra lor.
a) Date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de livrare, telefon, email, CNP, nationalitate, date din actul de identitate, date din permisul de conducere;
b) Date privind bunurile detinute: date privind autovehiculul, imobilul sau orice bun asigurat, care face obiectul asigurarii;
c) Date cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale: starea civila, detalii despre familie / sot / partener / persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate.
d) Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala: calificari, certificari, istoric educatie si training;
e) Date cu caracter personal privind activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica: ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate;
f) Informatii cu privire la locatia persoanei fizice: adresa IP captata la utilizarea website-ului www.casco-ieftin.ro

1.2 Date prelucrate in procesul de recrutare:
a) Date personale de identificare a candidatului: nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, e-mail, CNP, varsta, nationalitate, sex, data de nastere, date din actul de identitate, date din certificatul de nastere;
b) Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala: diploma absolvire liceu / studii superioare; diploma absolvire curs calificare profesionala in asigurari.

2. Scopurile in care pot fi prelucrate datele dumneavoastra:

a) Prestarea serviciilor de asigurare: generarea si comunicarea ofertei in vederea incheierii unui contract de asigurare, incheierea, modificarea, corectarea contractelor de asigurare, inclusiv reinnoirea acestora;
b) Raportari si evaluari interne;
c) Solutionarea reclamatiilor si solicitarilor din partea clientilor;
d) Solutionarea potentialelor litigii;
e) Identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude;
f) In cadrul procesului de recrutare: cu scopul de angajare in cadrul MG TRADE ASIGURARI.

3. Procesarea datelor cu caracter personal ale clientilor / potentialilor clienti se face in temeiul:

a) Prevederilor legislatiei asigurarilor si reasigurarilor;
b) Legislatiei fiscale;
c) Cererii de oferta pentru incheierea unui contract de asigurare;
d) Contractului de asigurare in care sunteti parte;
e) Consimtamantului dumneavoastra conform bifei de acord in acest sens;
f) Unor obligatii legale MG TRADE ASIGURARI ce pot aparea;
g) Aplicarii dumneavoastra pe platforma de recrutare, pentru un post din cadrul companiei noastre (in cadrul procesului de recrutare).

4. Categorii de destinatari catre care pot ajunge datele dumneavoastra:

a) Companiile de asigurare;
b) Companiile de curierat, in vederea livrarii contractelor de asigurare;
c) Furnizori externi de servicii IT;
d) Autoritatile statului;
e) Procesatori de plati online, bancile colaboratoare;
f) Alti colaboratori, parteneri sau contractori ai MG TRADE ASIGURARI.

In acest sens, va asiguram ca datele transmise catre terti sunt doar cele strict necesare pentru prestarea serviciilor pentru care MG TRADE ASIGURARI are contracte incheiate iar transferul se face securizat.

MG TRADE ASIGURARI nu vinde, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.

5. Stocarea datelor personale:

a) MG TRADE ASIGURARI stocheaza datele folosite pentru ofertare / calculatia, care nu se transforma in polita / contract de asigurare, timp de 14 zile (interogarea prin webservice: request si response);
b) O data emis contractul de asigurare, datele personale vor fi stocate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti
c) MG TRADE ASIGURARI nu prelucreaza / stocheaza date in scopuri de marketing.

6. Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele cu caracter personal:

6.1. Dreptul de acces – reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine o confirmare din partea MG TRADE ASIGURARI ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc iar in caz afirmativ, aveti dreptul de acces asupra acestora si la informatii privind modul in care sunt prelucrate.
6.2. Dreptul la rectificare – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita rectificarea / actualizarea datelor cu caracter personal.
6.3. Dreptul la opozitie – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul nostru legitim.
6.4. Dreptul la stergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in situatii precum: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate initial; datele au fost prelucrate ilegal; va retrageti consimtamantul in baza caruia s-au prelucrat.
6.5. Dreptul de a va retrage consimtamantul – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va retrage consimtamantul in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii bazata pe consimtamantul acordat anterior.
6.6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita si obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite situatii: dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date; datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal iar dumneavoastra va opuneti stergerii, solicitand in schimb restrictionarea acestora.
6.7. Dreptul la portabilitatea datelor – reprezinta dreptul dumneavoastra de a primi datele personale intr-un format structurat precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
6.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
6.9. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.
6.10. Dreptul de a va adresa justitiei – Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru informatii suplimentare cu privire la aceasta politica sau in legatura cu utilizarea de catre MG TRADE ASIGURARI a datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati alegand oricare dintre variantele de mai jos precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail, numarul de telefon si scopul solicitarii.

Ne puteti contacta:
Prin e-mail, la adresa cascoieftin@casco-ieftin.ro
Telefonic – la numarul 0721.239.408

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventualele modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.casco-ieftin.ro, sectiunea “Prelucrarea datelor personale”.

I. Informații despre Intermediar:
INTERMEDIAR PRINCIPAL
(broker de asigurare)
Denumire: SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL
Sediu social: Calea Giulești, nr.8D, et. 2, sector 6, București
Înscris în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK_293
Telefon: 021.745.62.69; Fax. 021.413.09.47
Email: office@safetybroker.ro; www.safetybroker.ro

ASISTENT IN BROKERAJ
(in contract direct cu brokerul)
RAF 240466
Companie: MG Trade Asigurari
Telefon: 0721.239.408
Email :  madalina.geamanu@safetybroker.ro

SUBASISTENT IN BROKERAJ
(Asistent in Brokeraj al Safety Broker)
RAF 240466
Nume/Prenume: Geamanu Elena Madalina
Telefon: 0721.239.408
Email :  madalina.geamanu@safetybroker.ro

II. Informații Generale:
Polițele Casco sunt emise in numele societăților de asigurare de catre MG Trade Asigurari, înregistrat in Registrul Intermediarilor in Asigurări si/sau Reasigurări sub numarul RAF-240466 ca asistent in brokeraj al Safety Broker de Asigurare S.R.L., număr înregistrare Registrul Brokerilor: RBK-293

Safety Broker de Asigurare SRL este o persoană juridică română autorizată de către ASF să desfășoare activitatea de distribuție de asigurări pe teritoriul României şi pentru toate Societățile de Asigurări (inclusiv emiterea de contracte de asigurare şi colectarea primelor de asigurare în numele societăților), acționând în numele clienților săi. Verificarea înregistrării Safety Broker în Registrul Intermediarilor Principali se poate face accesând: https://asfromania.ro/supraveghere/registre- electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania
Clienții produselor de asigurare şi părțile interesate au dreptul legal să formuleze reclamații împotriva distribuitorilor. Condițiile de exercitare a acestui drept le puteți găsi accesând link-ul https://asfromania.ro/consumatori/petitii Litigiile dintre clienții persoane fizice și distribuitorii de asigurări pot fi soluționate prin proceduri de soluționare alternativă a litigiilor. Condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor pot fi vizualizate accesând www.salfin.ro Safety Broker de Asigurare SRL poate oferi consultanță bazată pe o analiză imparțială și personală, în legătură cu produsele de asigurare comercializate.
III. Natura remunerației primite în legătură cu contractul de asigurare:
Pentru emiterea Poliței în baza Ofertei, emitentul încasează comision de la Societățile de Asigurare.
Natura remunerației este sub formă de parte variabilă (comision și/sau bonus). Valoarea comisionului încasat de emitent nu afectează prima de asigurare plătită de către client.

IV. Informaţii obiective privind produsul de asigurare propus:
Documentele de Informare privind Produsul de Asigurare (IPID) -> acestea se regăsesc pe site-ul www.safetybroker.ro la secţiunea „Info Utile”.

V. Conflictul de interese:
Safety Broker de Asigurare SRL nu se află în conflict de interese cu niciun Asigurător.
Safety Broker de Asigurare SRL nu deţine participaţii calificate la niciun Asigurător
Niciun Asigurător nu deţine participaţii calificate la Safety Broker de Asigurare SRL.